Welcome to the BLI Publications Database

Export 22 results:
Sort by: Author [ Title (Asc)] Year
Filters: Author is Zhou, Qifa  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Acoustic Radiation Force Optical Coherence Elastography of Corneal Tissue. Qu, Yueqiao, Ma Teng, He Youmin, Zhu Jiang, Dai Cuixia, Yu Mingyue, Huang Shenghai, Lu Fan, Shung Kirk K., Zhou Qifa, et al. IEEE journal of selected topics in quantum electronics : a publication of the IEEE Lasers and Electro-optics Society, 2016 May-Jun, Volume 22, Issue 3, (2016) Full text PDF (2.23 MB)
I
In Vivo Elasticity Mapping of Posterior Ocular Layers Using Acoustic Radiation Force Optical Coherence Elastography. Qu, Yueqiao, He Youmin, Saidi Arya, Xin Yihang, Zhou Yongxiao, Zhu Jiang, Ma Teng, Silverman Ronald H., Minckler Don S., Zhou Qifa, et al. Investigative ophthalmology & visual science, 2018 01 01, Volume 59, Issue 1, p.455-461, (2018) Full text PDF (1004.08 KB)
Integrated intravascular optical coherence tomography ultrasound imaging system. Yin, Jiechen, Yang Hao-Chung, Li Xiang, Zhang Jun, Zhou Qifa, Hu Changhong, Shung Kirk K., and Chen Zhongping Journal of biomedical optics, 2010 Jan-Feb, Volume 15, Issue 1, p.010512, (2010) Full text PDF (248.9 KB)
Integrated IVUS-OCT for real-time imaging of coronary atherosclerosis. Li, Jiawen, Li Xiang, Mohar Dilbahar, Raney Aidan, Jing Joseph, Zhang Jun, Johnston Abbey, Liang Shanshan, Ma Teng, Shung Kirk K., et al. JACC. Cardiovascular imaging, 2014 Jan, Volume 7, Issue 1, p.101-3, (2014) Full text PDF (609.14 KB)
Integrated IVUS-OCT Imaging for Atherosclerotic Plaque Characterization. Li, Xiang, Li Jiawen, Jing Joe, Ma Teng, Liang Shanshan, Zhang Jun, Mohar Dilbahar, Raney Aidan, Mahon Sari, Brenner Matthew, et al. IEEE journal of selected topics in quantum electronics : a publication of the IEEE Lasers and Electro-optics Society, 2014 3, Volume 20, Issue 2, p.7100108, (2014) Full text PDF (1.73 MB)
Integrated ultrasound and photoacoustic probe for co-registered intravascular imaging. Wei, Wei, Li Xiang, Zhou Qifa, Shung Kirk K., and Chen Zhongping Journal of biomedical optics, 2011 Oct, Volume 16, Issue 10, p.106001, (2011) Full text PDF (1.2 MB)
Intravascular photoacoustic imaging at 35 and 80 MHz. Li, Xiang, Wei Wei, Zhou Qifa, Shung Kirk K., and Chen Zhongping Journal of biomedical optics, 2012 Oct, Volume 17, Issue 10, p.106005, (2012) Full text PDF (1.86 MB)