Welcome to the BLI Publications Database

Export 22 results:
Sort by: Author Title [ Year (Asc)]
Filters: Author is Zhou, Qifa  [Clear All Filters]
2014
Confocal acoustic radiation force optical coherence elastography using a ring ultrasonic transducer. Qi, Wenjuan, Li Rui, Ma Teng, Kirk Shung K., Zhou Qifa, and Chen Zhongping Applied physics letters, 2014 Mar 24, Volume 104, Issue 12, p.123702, (2014) Full text PDF (2.71 MB)
High-speed Intravascular Photoacoustic Imaging of Lipid-laden Atherosclerotic Plaque Enabled by a 2-kHz Barium Nitrite Raman Laser. Wang, Pu, Ma Teng, Slipchenko Mikhail N., Liang Shanshan, Hui Jie, Shung Kirk K., Roy Sukesh, Sturek Michael, Zhou Qifa, Chen Zhongping, et al. Scientific reports, 2014, Volume 4, p.6889, (2014) Full text PDF (1.09 MB)
Integrated IVUS-OCT for real-time imaging of coronary atherosclerosis. Li, Jiawen, Li Xiang, Mohar Dilbahar, Raney Aidan, Jing Joseph, Zhang Jun, Johnston Abbey, Liang Shanshan, Ma Teng, Shung Kirk K., et al. JACC. Cardiovascular imaging, 2014 Jan, Volume 7, Issue 1, p.101-3, (2014) Full text PDF (609.14 KB)
Integrated IVUS-OCT Imaging for Atherosclerotic Plaque Characterization. Li, Xiang, Li Jiawen, Jing Joe, Ma Teng, Liang Shanshan, Zhang Jun, Mohar Dilbahar, Raney Aidan, Mahon Sari, Brenner Matthew, et al. IEEE journal of selected topics in quantum electronics : a publication of the IEEE Lasers and Electro-optics Society, 2014 3, Volume 20, Issue 2, p.7100108, (2014) Full text PDF (1.73 MB)
Trimodality imaging system and intravascular endoscopic probe: combined optical coherence tomography, fluorescence imaging and ultrasound imaging. Liang, Shanshan, Ma Teng, Jing Joseph, Li Xiang, Li Jiawen, Shung Kirk K., Zhou Qifa, Zhang Jun, and Chen Zhongping Optics letters, 2014 Dec 1, Volume 39, Issue 23, p.6652-5, (2014) Full text PDF (320.52 KB)
2016
3D mapping of elastic modulus using shear wave optical micro-elastography. Zhu, Jiang, Qi Li, Miao Yusi, Ma Teng, Dai Cuixia, Qu Yueqiao, He Youmin, Gao Yiwei, Zhou Qifa, and Chen Zhongping Scientific reports, 2016 Oct 20, Volume 6, p.35499, (2016) Full text PDF (1.38 MB)
Acoustic Radiation Force Optical Coherence Elastography of Corneal Tissue. Qu, Yueqiao, Ma Teng, He Youmin, Zhu Jiang, Dai Cuixia, Yu Mingyue, Huang Shenghai, Lu Fan, Shung Kirk K., Zhou Qifa, et al. IEEE journal of selected topics in quantum electronics : a publication of the IEEE Lasers and Electro-optics Society, 2016 May-Jun, Volume 22, Issue 3, (2016) Full text PDF (2.23 MB)